Про порядок підготовки проектів розподілу територій мікрорайонів (кварталів) міста Івано-Франківська

РІШЕННЯ
Івано-Франківської міської ради (21 сесія) 6 демократичного скликання від 06.03.2012р. № 631-21

Про порядок підготовки проектів розподілу територій мікрорайонів (кварталів) міста Івано-Франківська

Розглянувши звернення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, на виконання рішення XIV сесії Івано-Франківської міської ради від 15.09.2011р., керуючись ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", державними санітарними правилами планування і забудови населених пунктів, іншими державними та відомчими нормами, які визначають межі території, де існують планувальні обмеження на їх використання, а також розміри земельних ділянок, ліній та споруд інженерного обладнання територій, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити "Порядок підготовки проектів розподілу територій мікрорайонів (кварталів) міста Івано-Франківська" (додаток).

2.Внести зміни в рішення сесії міської ради від 15.09.2011р. № 382-14 шляхом вилучення з нього п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови З.Фітеля, заступника міського голови – директора Департаменту комунального господарства, транспорту та зв’язку М. Саєвича, постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та сприяння розвиткові сіл (П. Гавриш) та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку (І. Прокопів).

 

Міський голова В. Анушкевичус

 

 


Додаток до рішення сесії міської ради

від_____________№_____


Порядок

підготовки проектів розподілу територій мікрорайонів (кварталів)

міста Івано-Франківська.


1. Загальні положення.

1.1 Замовником проекту розподілу території мікрорайону виступає виконавчий комітет міської ради.

1.2 Розробку проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) виконують спеціалізовані проектні організації, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на розробку проектно-планувальної документації, за договором з замовником. Під час розроблення проектів розподілу територій кварталів розробникам керуватися, окрім даного порядку, затвердженими сесією міської ради від 15.09.2011р. № 382-14 “Питаннями прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків”.

1.3 Всі витрати, пов’язані з підготовкою та складанням проекту розподілу території мікрорайону (кварталу), замовник бере на свій кошт або залучає інші, законом дозволені джерела фінансування.

1.4 Замовник надає вихідні дані або доручає розробнику проекту за додаткову оплату збирання вихідних даних про існуючий стан використання і забудови території, а саме:

– кількість населення та сімей – за даними управителів житловими будинками мікрорайону;

– характеристика житлового фонду (кількість та номери будинків, загальна площа житлових і нежитлових приміщень, кількість квартир) – за даними технічного бюро інвентаризації або управителів житловими будинками мікрорайону);

– площа території кварталу (мікрорайону) – за даними відповідних органів у справах земельних ресурсів;

– технічні вимоги щодо встановлення меж територій, необхідних для здійснення експлуатації і ремонту інженерних мереж водопроводу, каналізації, зливової каналізації, теплопостачання, радіофікації, телефонізації і телебачення, які знаходяться на території кварталу (мікрорайону) – за даними балансоутримувачів інженерних мереж;

– матеріали інженерних, геологічних, гідрогеологічних вишукувань та відомості про наявність корисних копалин і підземних вод;

– дані про заплановане або незавершене будівництво – за проектом забудови або реконструкції чи даними Департаменту містобудування та архітектури;

– відомості щодо обмежень використання території кварталу (мікрорайону), інші обмеження – за даними органів державного нагляду, заінтересованими відомствами згідно з чинним законодавством та нормами;

– топогеодезичну основу території в масштабі 1:2000 та 1:500 (в разі виконання у складі проекту планів земельних ділянок прибудинкових територій окремих житлових будинків);

– обґрунтовані звернення заінтересованих сторонніх осіб, мешканців житлових будинків кварталу (мікрорайону) щодо встановлення об'єктів сервітуту, меж реальних земельних часток окремих житлових будинків, площі ідеальних земельних часток.

1.5 Проект розподілу територій мікрорайонів (кварталів) здійснюється шляхом виконання містобудівного розрахунку.2. Визначення меж та площ територій житлових кварталів (мікрорайонів).

2.1 Межами кварталу (мікрорайону), як правило, є червоні лінії магістральних або житлових вулиць, проїзди або лінії регулювання забудови.

До складу території кварталу (мікрорайону) включають житлову територію та розташовані в кварталі ділянки установ та споруд обслуговування, адміністративних установ, комунальних споруд, підприємств обслуговування автомобілів, інших громадських будівель і споруд загальноміського, районного, місцевого значення, які знаходяться у державній, комунальній, приватній (спільній) власності сторонніх осіб і не передаються у власність (користування) об'єднань власників майна житлових будинків.

2.2 Житлова територія кварталу (мікрорайону).

Житлова територія - це частина території кварталу (мікрорайону), де розташовані житлові будинки, озеленені двори для відпочинку населення та ігор дітей, господарські майданчики, автостоянки, під'їзди до будинків, місця для проїздів пожежних машин, а також озеленені смуги між червоною лінією і лінією регулювання забудови.

До складу житлової території не включають ділянки об'єктів загального користування або такі, що надані громадянам та юридичним особам у приватну (спільну) власність чи мають бути у державній (комунальній) власності згідно з чинним законодавством.

2.3 Нормативна та резервна площі житлової території кварталу (мікрорайону).

Нормативна площа житлової території кварталу (мікрорайону) складається з сумарної площі забудови житлових будинків, проїздів та площі земельної ділянки, вільної від забудови, яка розраховується виходячи з нормативних питомих розмірів елементів прибудинкової території для однієї житлової одиниці.

Резервна площа житлової території кварталу (мікрорайону) вираховується як різниця між фактичною та нормативною площами житлової території кварталу (мікрорайону).

2.4 Площа прибудинкових територій.

До складу прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку входять:

– територію під житловим будинком або житловими будинками (включаючи площу вимощення);

– проїзди та тротуари;

– озеленені території;

– ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

– майданчики для відпочинку дорослого населення;

– майданчики для занять фізкультурою;

– майданчики для тимчасового зберігання автомобілів;

– майданчики для господарських цілей;

– майданчики для вигулу собак;

– інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та об’єкти пов’язані з ними.

2.5 Нормативна площа прибудинкової території, вільної від забудови.

Нормативну площу прибудинкової території, вільної від забудови, для однієї житлової одиниці визначають в залежності від містобудівної цінності району, розташування кварталу (мікрорайону) та величини населеного пункту.

2.6 Розрахункова площа прибудинкових територій існуючого житлового фонду.

Розрахункова площа прибудинкової території – це частина території, яка відповідає долі кількості житлових одиниць (квартир) окремого будинку в сумарній кількості житлових одиниць (квартир), що розташовані в кварталі (мікрорайоні).3. Склад і зміст проекту розподілу території кварталу (мікрорайону).

3.1 Проект розподілу території кварталу (мікрорайону) складається з текстових матеріалів і графічних матеріалів.

3.2 Текстові матеріали виконуються у вигляді пояснювальної записки і містять дані про існуючий стан використання і забудови території кварталу (мікрорайону), перелік та опис встановлених кварталів, прибудинкових територій та відомості про вказані території, містобудівний розрахунок розподілу кварталів (мікрорайонів).

3.3 Графічні матеріали виконуються у складі: схема встановлених меж кварталів М 1:5000, план існуючого використання територій М 1:2000 (поквартально), план розподілу територій кварталів (мікрорайону) М 1:2000 (поквартально).

3.4 Проекти розподілу територій кварталів (мікрорайонів), після проведених у встановленому порядку громадських слухань, затверджуються рішенням виконкому міської ради та передаються після затвердження органам земельного устрою для організації розроблення проекту відведення земельних ділянок прибудинкових територій.Секретар міської ради Р. Марцінків
Всі права застережено © 2018
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9
+380 (342) 50 26 80