Положення про довідку з містобудівного кадастру

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки і видачі довідки з  містобудівного кадастру, її склад та форма

 

Загальні положення

Довідка з містобудівного кадастру - документ, що містить запитувані споживачем офіційні відомості  містобудівного кадастру, що характеризують  діючі  на  території міста Івано-Франківська містобудівні регламенти та інші умови провадження містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження, а також (у разі наявності) вимоги та обмеження щодо використання земельних ділянок і розташованих на них об'єктів нерухомості, інші  довідкові  відомості з інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Довідка з містобудівного кадастру готується службою містобудівного кадастру міста Івано-Франківська на основі даних містобудівного кадастру.

Інформація в даній довідці є відкритою та загальнодоступною. Довідка з містобудівного кадастру готується та видається замовнику безоплатно.

 

Порядок отримання довідки з містобудівного кадастру

Для отримання довідки з містобудівного кадастру фізична або юридична особа звертається в Центр надання адміністративних послуг (далі ЦНАП) з  відповідним клопотанням (заявою) на ім’я директора Департаменту містобудування та архітектури та подає наступні документи :

- копії установчих документів - для юридичної особи;

- копія витягу з ЄДРПОУ – для фізичної особи;

- копія документа, що посвідчує фізичну особу – для громадянина;

- документи на право користування земельною  ділянкою з кадастровим номером земельної ділянки. У випадку відсутності кадастрового номеру на документах на право користування земельною ділянкою - довідку про присвоєння кадастрового номеру.

- план встановлених меж з координатами кутів повороту - у випадку відсутності документів  на  право  користування  земельною  ділянкою та відсутності поштової адреси ;

- копія інвентарної справи (матеріалів поквартальної інвентаризації) з ОБТІ (обласне бюро технічної інвентаризації);

- копія технічного паспорта з ОБТІ з планом приміщень – у випадку наявності на земельній ділянці споруд;

- документи, що посвідчують право власності або користування приміщеннями (будівлею, спорудою);

 

Порядок підготовки і видачі  довідки з містобудівного кадастру

На підставі поданих в ЦНАП документів служба містобудівного кадастру міста Івано-Франківська готує довідку з містобудівного кадастру на основі наявної кадастрової інформації. У випадку відсутності даних в містобудівному кадастрі щодо об’єкта зазначеного у зверненні попередньо проводяться роботи по збору необхідних даних та їх реєстрації в містобудівному кадастрі.

Підготовлена довідка погоджується керівником служби містобудівного кадастру, начальником управління генплану  та містобудівного  кадастру  та затверджується директором департаменту  містобудування  та  архітектури  виконавчого  комітету  Івано-Франківської  міської  ради.

  Довідка з містобудівного кадастру готується та передається в ЦНАП для видачі замовнику в термін до 10-ти робочих днів.

 

Склад  кадастрової  довідки:

  1. Титульний лист.
  2. Зміст.
  3. Загальна інформація.
  4. Схема  розташування об'єкта - ситуаційна схема М 1:5000.
  5. Фрагмент генерального плану міста території де розташований об'єкт М 1:5000 з умовними позначеннями.
  6. Фрагмент планово - картографічних матеріалів М 1: 2000 зі схемами територій, забезпечених  затвердженою  документацією (проекти  детального планування, містобудівні умови та обмеження, землевпорядна  документація, фрагмент плану зонування із зазначенням планувальних  обмежень на використання території, фрагмент історико-архітектурного плану та інше) при наявності таких на території об'єкта.
  7. Фрагмент  інженерно-геодезичних вишукувань  М 1:500  з  вказаними «червоними лініями», лініями забудови, охоронними зонами інженерних мереж при наявності таких на території об'єкту.
  8. Стан відповідністі ситуації на території об'єкту наявним в місто-будівному кадастрі інженерно-геодезичним вишукуванням М 1:500.

При невідповідності ситуації  або відсутності інженерно-геодезичних  вишукувань М 1:500 на зазначеній території вказувати про необхідність проведення інженерно-геодезичних робіт перед проведення будь-яких проектних чи будівельних робіт з передачею результатів в службу містобудівного кадастру .

 

 

 

 

            Керуючий справами 

            виконавчого комітету міської ради                                        А. Лис

Всі права застережено © 2018
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9
+380 (342) 50 26 80