Програму охорони культурної спадщини 22-24 затверджено

Сесія міської ради затвердила Програму охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Головний спеціаліст міського відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак:
«На кінець цього року та на кінець дії «Програми охорони культурної спадщини міста Івано-Франківська на 2020-2021 роки» міська рада схвалила «Програму охорони культурної спадщини Івано-Франківської МТГ на 2022-2024 роки». Традиція продовження програм охорони культурної спадщини протягом уже тривалого періоду зберігається і на далі, що свідчить про актуальність одного з пріоритетів розвитку міста та збереження його культури та самобутності.
Поряд з цим треба зазначити, що уже в назві програми на наступний період є суттєва відмінність від попередніх – це вже не міська програма, а програма міської територіальної громади (МТГ), що ставить нові завдання та нові виклики вже навіть тим, що територія історичного ареалу значно розширюється. Це буде вимагати значних зусиль на науково-пошукові роботи та дослідження. Буде значно розширена облікова база об’єктів культурної спадщини з врахуванням характерної для сільських поселень культури загосподарювання територій.
Ще не всі матеріали вивченні, але з впевненістю можна стверджувати що суттєво збільшується і археологічний ареал.
Окремо варто сказати, що програмою в значній мірі акцентується увага на залученні власників, співвласників, тощо до проведення робіт з утримування пам’яток архітектури в належному стані, їх реставрації з дотриманням принципів та методики виконання таких робіт з дотриманням діючого законодавства та нормативних вимог.
Без залучення власних коштів власників об’єктів – житлових квартир та не житлових приміщень, ніякого міського бюджету не вистачить на фінансування реставраційних робіт найнеобхідніших об’єктів міста.
Тож акцент ставиться на самостійне проведення робіт за сприяння та кваліфікованим наглядом за проведенням робіт на умовах співфінансування.
В попередні роки було реалізовано ряд успішних реставраційних проектів, при проведенні яких сформувались виробничі структури доволі високого класу. Ця тенденція буде і на далі підтримуватись, що сприятиме розширенню конкурентного середовища в сфері реставраційної діяльності.»

Директор Департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик:

«Програма охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» є і логічним продовженням попередніх програм, і, разом з тим, в ній присутні нові завдання та нові вектори, яких не було в попередніх програмах.
З нового – це видно навіть з назви документа – зміна охоплення програми від масштабу міста до масштабу МТГ, в якій місто є тільки частиною усієї територіальної громади Івано-Франківська.
Також новим, важливим, навіть ключовим! пунктом програми є комплекс заходів, який будуватиметься навколо такого поняття як «відповідальний власник пам’ятки». Даний термін не відноситься до юридичних. Та своєю назвою дозволяє легко зрозуміти суть.
Саме з роботи в цьому напрямку ми плануємо робити перші кроки з реалізації Програми.
Після формування критеріїв «відповідального власника», буде проводитись робота з власниками та утримувачами пам’яток архітектури — будемо спілкуватись, роз’яснювати, пропагувати, консультувати.
І, що головне, будемо всіляко підтримувати «відповідального власника» в рамках реалізації нашої програми.»