Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті «Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Млинарській у м. Івано-Франківську»

  1. Мета: врахування та актуалізація існуючого стану території, визначення перспективи розвитку території.

1.1. Склад документації : проєктна документація  детального плану території видається у складі текстових матеріалів в необхідному об’ємі згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а саме: пояснювальна записка та графічних матеріали, що складаються із:

– генплану забудови;

– фасаду і загального вигляду проектованого об’єкта;

– основних техніко-економічних показників.

1.2. Зміст:

І. Вихідні дані для проектування.

ІІ. Текстова частина.

ІІІ. Графічна частина.

  1. Основні техніко-економічні показники:
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Кількість
1 Площа відведеної ділянки м2 7215,0
2 Площа впорядкованої ділянки м2 8953,2
3 Площа забудови м2 2214,4
4 Площа озеленення м2 761,0
5 Площа мощення м2 5977,8
  1. Замовник: Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради.

3.1. Розробник: Дорошенко Я.М.

3.2. Підставою для розроблення  детального плану території є рішення міської ради                        від 16.08.2019 року № 207-28.

  1. З проєктом детального плану території можна ознайомитись:

– на вебсайті Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради www.dma.if.ua;

– в приміщенні Управління (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504).

  1. Посадова особа органу місцевого самоврядування, яка забезпечує роботу з розгляду та врахування пропозицій громадськості: В. Кухар – головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру.
  2. Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються у письмовому вигляді в Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504) з 04.06.2020 року до 06.07.2020 року.
  3. Про додаткові інформаційні заходи щодо даного проекту по необхідності буде оголошено окремо.