Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території в районі міського озера в межах вулиці Гетьмана Мазепи, вулиці Романа Гурика, провулку Ленкавського»

1. Мета: врахування та актуалізація існуючого стану території, визначення перспективи розвитку території.

1.1. Склад документації: проектна документація детального плану території видається у складі текстових матеріалів в необхідному об’ємі, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а саме пояснювальна записка та графічних матеріалів, що складається із:

– генплану забудови в М 1:500.

1.2. Зміст:

І. Вихідні дані для проектування.

ІІ. Текстова частина.

ІІІ. Графічна частина.

2. Основні техніко-економічні показники:

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Кількість
1 Загальна площа земельної ділянки га 4,0
2 Площа озеленення га 3,3
3 Площа мощення га 0,7
4 Капличка шт 1

3. Замовник: Департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради.

3.1. Розробник: КВП «АПБ-ІФ».

3.2. Підставою для розроблення детального плану є рішення сесії міської ради № 211-6                        від 08.07.2016р. про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території в районі міського озера в межах вулиці Гетьмана Мазепи, вулиці Романа Гурика, провулку Ленкавського».

4. З проектом детального плану території можна ознайомитись:

– на веб-сайті Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківської міської ради www.dma.if.ua;

– в приміщенні Департаменту (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504).

5. Посадова особа органу місцевого самоврядування, яка забезпечує роботу з розгляду та врахування пропозицій громадськості:

Б. Заяць – головний спеціаліст з питань генерального плану міста.

6. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються з 08.02.2019 р. по 12.02.2019 р. в приміщенні Департаменту (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504).

7. Про додаткові інформаційні заходи щодо даного проекту по необхідності буде оголошено додатково.