Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детальний план території для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Надрічній, 12 у м. Івано-Франківську (кадастровий номер земельної ділянки: 2610100000:03:001:0049)»

  1. Мета: врахування та актуалізація існуючого стану території, визначення перспективи розвитку території.

1.1. Склад документації : проектна документація  детального плану території видається у складі текстових матеріалів в необхідному об’ємі згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а саме: пояснювальна записка та графічних матеріали, що складаються із:

– генплану забудови;

– фасаду і загального вигляду проектованого об’єкта;

– основних техніко-економічних показників.

1.2. Зміст:

І. Вихідні дані для проектування.

ІІ. Текстова частина.

ІІІ. Графічна частина.

  1. Основні техніко-економічні показники:
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Величини виміру
1 Площа детального плану території га 0,1668
2 Площа земельних ділянок під садибну забудову га 0,1382
3 Площа доріг та проїздів в межах ДПТ га 0,0286
4 Площа забудови м2 576,0
5 Загальна площа будинків м2 840,0
6 Площа озеленення м2 360,0
7 Кількість машино місць м. м. 6
  1. Замовник: Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради.

3.1. Розробник: Комунальне виробниче підприємство «Архітектурно-планувальне   бюро-ІФ»

3.2. Підставою для розроблення детального плану території є рішення міської ради від 25.02.2020 року № 76-37.

  1. З проєктом детального плану території можна ознайомитись:

– на вебсайті Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради www.dma.if.ua;

– в приміщенні Управління (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504).

  1. Посадова особа органу місцевого самоврядування, яка забезпечує роботу з розгляду та врахування пропозицій громадськості: В. Кухар – головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру.
  2. Пропозиції до проєкту містобудівної документації подаються у письмовому вигляді в Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504) з 10.09.2020 року до 09.10.2020 року.
  3. Громадські слухання відбудуться 24 вересня 2020 р. о 08:00 на вул. Незалежності, 9, поверх – 5, каб. 501 у м. Івано-Франківську.