Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті «Детального плану території для садибної забудови ділянки № 1 у садовому товаристві “Прикарпаття” у м. Івано-Франківську (кадастровий номер земельної ділянки: 2610100000:02:001:0108)»

  1. Мета: врахування та актуалізація існуючого стану території, визначення перспективи розвитку території.

1.1. Склад документації : проектна документація  детального плану території видається у складі текстових матеріалів в необхідному об’ємі згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», а саме: пояснювальна записка та графічних матеріали, що складаються із:

– генплану забудови;

– фасаду і загального вигляду проектованого об’єкта;

– основних техніко-економічних показників.

1.2. Зміст:

І. Вихідні дані для проектування.

ІІ. Текстова частина.

ІІІ. Графічна частина.

  1. Основні техніко-економічні показники:
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Величини виміру
1 Площа земельної ділянки га 0.0599
  1. Замовник: Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.

3.1. Розробник: КВП «Архітектурно-планувальне бюро-ІФ»

3.2. Підставою для розроблення  детального плану території є рішення міської ради                        від 16.09.2021р. № 343-15.

  1. З проектом детального плану території можна ознайомитись:

– на вебсайті Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради www.dma.if.ua;

– в приміщенні Департаменту (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504).

  1. Посадова особа органу місцевого самоврядування, яка забезпечує роботу з розгляду та врахування пропозицій громадськості: В. Кухар – заступник начальника відділу генерального плану міста.
  2. Пропозиції до проекту містобудівної документації подаються у письмовому вигляді в Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (вул. Незалежності, 9, поверх 5, каб. 504) з 18.11.2021 року до 20.12.2021 року.
  3. Про додаткові інформаційні заходи щодо даного проекту по необхідності буде оголошено окремо.