Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

  1. Повна назва документа державного планування:

«Детальний план території для садибної житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в урочищі «Під гора» у с. Черніїв» (далі – проєкт ДПТ).

ДПТ є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється відповідно до статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

Метою цього детального плану території  – зміна цільового призначення ділянок та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану, схеми планування території, а також визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, забезпечення комплексності забудови території, коригування планувальної структури території та архітектурно-композиційного рішення.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Івано-Франківська міська рада, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел.: +38 (0342) 556515, +38 (0342) 556020, e-mail: mvk@mvk.if.ua

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата оприлюднення проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку: шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради – 30 грудня 2021 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту про СЕО та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Громадські обговорення даного проєкту ДПТ включатимуть проведення громадських слухань;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання відбудуться 18 січня 2022 р. о 08:30 вул. Незалежності, 9, каб. 501 у м. Івано-Франківську.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

Зауваження та пропозиції до проєкту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів з дня оприлюднення звіту, тобто до 31 січня 2022 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування відсутня.