Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

  1. Повна назва документа державного планування:

«Детальний план території загальною площею 1.3303 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) і житлової забудови у урочищі «Герегова долина» у с. Підпечери (далі – проект ДПТ).

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється відповідно до статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

Метою даного детального плану території є зміна цільового призначення ділянок та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану, схеми планування території, а також визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, забезпечення комплексності забудови території, коригування планувальної структури території та архітектурно-композиційного рішення.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Івано-Франківська міська ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел.: +38 (0342) 556515; +38 (0342) 556020, e-mail: mvk@mvk.if.ua

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата оприлюднення проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку: шляхом розміщення на офіційному вебсайті Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності – 23 липня 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту про СЕО та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про СЕО, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або обґрунтовано їх відхиляє. Громадські обговорення даного проекту ДПТ включатимуть проведення громадських слухань.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання відбудуться 03 серпня 2020 р. о 14:00 годині на вул. Гетьмана Мазепи, 177 у м. Івано-Франківську.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів з дня оприлюднення звіту, тобто до 25 серпня 2020 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Івано-Франківської міської ради, адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, тел.: (03422) 2-39-28, (0342) 50-26-80, e-mail: dma.if.mvk@gmail.com

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня