Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань, його категорія: Департамент містобудування та
архітектури Івано-Франківської міської ради, 76018, Україна , Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 9; код ЄДРПОУ — 42909845; категорія
замовника — орган місцевого самоврядування.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником: «Роботи зі створення цифрових інженерно-топографічних планів
масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Івано-
Франківська, загальною площею 38,45 кв. км (36,48 кв. км + 50 метрів за межею
населеного пункту згідно з ДБН Б.1.1-14:2012, пункт 5.6) для внесення змін до окремих
частин генерального плану м. Івано-Франківська та створення 3D моделей будівель
міста» (ДК 021:2015 – 45211360-0 Містобудівельні роботи)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-19-005582-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Метою виконання робіт зі створення цифрових інженерно-топографічних планів
масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Івано-
Франківська та створення 3D моделей будівель міста є актуалізація картографічної
інформації – створення (оновлення) інженерно-топографічних планів масштабу 1:2000
з цифровою точністю масштабу 1:500, ортофотоплану в цифровому векторному,
електронному і графічному зображенні, перевирівнювання міської геодезичної мережі,
розроблення трансформаційного поля для перетворення картографічних та
землевпорядних матеріалів з місцевої системи координат міста утвореної від СК-42 в
місцеву систему координат Івано-Франківської області UA_UCS_2000/LCS_26 (УСК-
2000) на територію міста – для внесення змін до окремих частин генерального плану
м. Івано-Франківська, ведення єдиної цифрової топографо-геодезичної основи за
матеріалами топографо-геодезичних знімань, виконавчих зйомок службою
містобудівного кадастру.
Підставою для виконання робіт є рішення Івано-Франківської міської
ради  від 28.01.2021р. №66   «Про внесення змін до окремих частин генерального плану
м. Івано-Франківська».
Результати виконання робіт будуть використовуватися в геоінформаційних системах
та призначаються для створення ГІС бази даних інформаційної системи містобудівного
кадастру, впровадження інтерактивного доступу до бази даних містобудівного
кадастру, а також:
– Створення містобудівної документації (Комплексний план просторового розвитку
територій територіальної громади, генеральний план населеного пункту, детальні
плани територій, тощо) в інтересах ТГ та інших органів місцевого самоврядування;
– Використання у якості картографічної основи для геопорталу;
– Інвентаризація об’єктів нерухомості та інфраструктури.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб
замовника, з метою внесення змін до окремих частин генерального плану м. Івано-
Франківська, та з урахуванням вимог нормативних документів, відповідно до яких
необхідно виконувати роботи:
Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»
Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закону України «Про землеустрій»
ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»
Постанови Кабінету Міністрів України № 1259 від 22 вересня 2004 року «Деякі питання
застосування геодезичної системи координат»
Наказу Мінагрополітики, № 509 від 02.12.2016 року «Про затвердження Порядку
використання Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000 при
здійсненні робіт із землеустрою»
Основних положень створення топографічних планів масштабів 1:5 000, 1: 2 000,
1:1000,1:500 Укргеодезкартографія,№3 від 24.01.94
та інших нормативних документів.
Площа виконання робіт – 38,45 кв. км (36,48 кв. км + 50 метрів за межею населеного
пункту згідно з ДБН Б.1.1-14:2012, пункт 5.6)
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення
визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».
Визначення очікуваної вартості робіт проведено з урахуванням видів та обсягів робіт, що
планується закупити, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та Зміна 1, 2 і 3 «Правила
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на
будівництво» додаток «Д» і «К»; СОУ Д.1.2-02495431- 001:2008 «Нормативи витрат праці
для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатації придатності
конструкцій будівель і споруд» та «Методичних рекомендацій про формування собівартості
проектновишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського
обліку» затверджених наказом Держбуду від 29.03.2002 №64.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 021 575,00 грн з ПДВ