Структура Управління

Начальник Управління
Кошик Орест
т.в.о. першого заступника начальника Управління – головний архітектор міста
Прокіпчук Артур

Підрозділи та відділи

Відділ генерального плану

Заступник начальника  управління – начальник відділуПрокіпчук Артур Андрійович

тел.: (0342) 50-26-84

Основними  завданнями  відділу  є:

1. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, розробка та реалізація містобудівних програм, здійснення регулювання діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста.

2. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду та раціонального використання територій міста.

3. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

4. Організація розроблення та виконання генерального плану забудови міста згідно з чинним  законодавством України.

5. Забезпечення виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника Управління з питань, що віднесені до компетенції відділу генерального плану міста.

Відділ містобудівного кадастру

Начальник відділу: Гаврилишин Ігор Михайлович

тел.: (0342) 50-26-87

Основними  завданнями  відділу  є:

1.  Інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної  діяльності на відповідній території.

2. Надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості.

3. Проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів відповідно  до Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.09.2011 № 170.

4. Організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

5. Встановлення порядку взаємодії кадастрових служб на різних рівнях з визначенням функціональних розмежувань між ними.

6. Формування програмно-технічних комплексів розв’язання задач та системи зв’язку для обміну даними та наповненням бази даних.

7. Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань містобудівного моніторингу, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

8. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

9. Введення єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру для всіх суб’єктів містобудівного моніторингу.

10. Участь у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності.

11. Забезпечення обміну інформацією між суб’єктами містобудівної діяльності на відповідній території.

12. Забезпечення виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів начальника Управління з питань, що віднесені до компетенції містобудівного кадастру.

13. Забезпечення збору інформації та аналізу даних в динаміці формування історії даних та виведення якісних і кількісних показників зміни, їх співставлення.

Відділ благоустрою, дизайну архітектурного середовища та реклами

Начальник відділу: Лосюк Світлана Дмитрівна

тел.: (0342) 50-84-71

Відділ:

1. Регулює діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України, актами Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету.

2. Бере участь у формуванні та реалізації міської політики в частині розвитку та впорядкування у громадського простору:
– покращення громадського простору для діяльності та комфортного проживання;
– приведення до відповідності архітектурного середовища зовнішнього вигляду тимчасових споруд;
– встановлення малих архітектурних форм; торгових майданчиків, місць дрібно-роздрібної торгівлі;
– встановлення огорож;
– організація та проведення конкурсів на визначення переможців ескізних проектів пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок;
– опрацювання питань щодо перейменування/перенайменування об’єктів благоустрою (вулиць, площ, скверів, тощо).

3. Розглядає питання щодо:
–  надання/продовження дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
– надання/продовження дозволів на розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності;
– оформлення/продовження дії паспортів прив’язки тимчасових споруд.

4. Веде реєстри:
– об’єктів зовнішньої реклами;
– паспортів вивісок;
– тимчасових споруд;
– паспортів прив’язок тимчасових споруд;
– пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок.

5. Надає консультації з приводу порядку встановлення та вимог до зовнішнього вигляду та розміщення вивісок.

6. Розглядає звернення суб’єктів господарювання, громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

7. Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

8. Бере участь у громадських слуханнях щодо розроблених нормативно-правових актів, які належать до його компетенції.

9. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

Відділ охорони культурної спадщини

Начальник відділу: Ідак Володимир Володимирович

тел.: (0342) 55-27-03

Основні напрямками діяльності і завдання відділу:

1. Забезпечення реалізації державної політики в сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації об’єктів культурної спадщини.

2. Здійснення аналізу стану галузі охорони культурної спадщини на території міської ради.

3. Розробка, забезпечення, затвердження у встановленому порядку міських програм охорони пам’яток історичного середовища.

4. Забезпечення наукового вивчення, охорони, збереження, використання, реставрації і ревалоризації, музеєфікації і пристосування об’єктів культурної спадщини, що розташовані на території міської ради.

5. Контроль за дотриманням законодавства у галузі охорони, реставрації та використання нерухомих пам’яток історії та культури, будівельних та інших норм і правил, що діють у сфері реставрації пам’яток, здійснення державного нагляду за використанням, ремонтом та реставрацією нерухомих пам’яток.

Юридичний відділ

Начальник відділу: Шешурак Наталія Володимирівна

тел.: (0342) 53-05-55

1. Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів в управлінні,  його посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і повноважень; захист прав та інтересів управління.

2. Забезпечення виконання рішень, доручень органів місцевого самоврядування та керівників управління.

3. Організаційно-правове забезпечення роботи управління.

Загальний відділ

Начальник відділу: Курцеба  Ірина  Анатоліївна

тел.: (0342) 75-24-02

Основними  завданнями  відділу  є:

1. Організація діловодства та кадрової  роботи, спрямованої на правильне застосування вимог  законодовства, інших нормативних документів Управління.

2. Забезпечення реалізації політики з питань кадрової роботи в Управлінні.

3. Дотримання загальних правил ведення діловодства в Управлінні та порядку роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в Управлінні до відправлення.

4. Координує роботу участь у підготовці наказів та інших документів Управління, що регулюють відносини структурних підрозділів.

5. Здійснює облік, ведення трудових книжок та розробку особових справ працівників Управління, КВП  «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» та КП  «Простір Інноваційних Креацій «Палац»  з дотриманням  законодавства у сфері захисту персональних даних та у відповідності до  Закону  України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297–VI.

6. Готує список резерву на заміщення посад, які займають посадові особи місцевого самоврядування в Управлінні.

7. Веде реєстрацію та облік наказів: з особового складу, основної діяльності, надання відпусток та відряджень працівників Управління, КВП «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» та КП «Простір  Інноваційних Креацій «Палац».

8. Підготовка встановленої звітно-облікової документації, підготовка та подання у встановлені терміни до відповідних установ періодичної звітності.

9. Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями, розпорядженнями міського голови, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

10. Організація підвищення кваліфікації працівників, підготовці до роботи на керівних посадах.

11. Визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів.

12. Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток та контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

13. Проводить службові перевірки, за їх результатами готує висновки та накази щодо порушень чинного законодавства працівниками апарату Управління.

14. Контролює розроблення структури Управління, його штатного розпису та  посадових інструкцій.

15. Організовує роботу режимного органу Управління згідно з типовою інструкцією «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів, та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

16. Організовує, веде та контролює роботу з документами з грифом «ДСК»; контролює порядок доступу працівників Управління та КВП «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» до матеріалів з обмеженим доступом.

17. Організовує роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

18. Проводить комп’ютерну реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. Здійснює облік особистого прийому громадян.

19. Організовує облік рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, розпоряджень, створених в органах влади вищого рівня, доводить до відома виконавців і контролює їх виконання.

20. Організовує діловодство і ділову переписку відповідно до «Інструкції з діловодства в Івано-Франківській облдержадміністрації, обласних установах, організаціях, райдержадміністраціях та  міськвиконкомах» (приймання, реєстрація,  відправлення кореспонденції).

21. Здійснює контроль за проходженням документів в Управлінні.

22. Проводить формування номенклатури справ.

23. Організовує і контролює роботу експертно-перевірочної комісії з підготовки та оформлення матеріалів для передачі документів в архів. Здійснює формування справ, та забезпечує зберігання документів у справах.

24. Забезпечує своєчасне направлення підготовлених в Управлінні документів  на погодження та відправлення поштової кореспонденції.

25. Відповідає за узагальнення і надання планів та звітів про роботу Управління.

26. Здійснює контроль за термінами виконання звернень громадян, підприємств, установ, організацій, готує доповідні записки з цих питань.

Відділ обліку і звітності

Начальник відділу: Маковійчук  Василь Дмитрович

тел.: (0342) 75-03-62

Основними  завданнями  відділу  є:

  1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності.
  2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
  3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
  4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
  5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.