ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, «Методологія проведення СЕО» У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті вцілому не вказано жодного методу, використаного при роботі над Звітом. (Методологія, а визначенням Вікіпедії, – це вчення про метод діяльності як такий, включає принципи, методи діяльності і знання, що відображає їх). Доопрацювати. Доопрацьовано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 У розділі 3 відсутня характеристика поточного стану здоров’я населення. Доопрацювати. Доопрацьовано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням. Привести у відповідність. Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 Розділ 3 Звіту базується на обласних показниках стану здоров’я населення, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники стану здоров’я населення м. Івано-Франківськ. Доопрацювати. Враховано
5 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 Розділ 9 Звіту не містить інформації хто і як буде здійснювати внутрішній моніторинг під час реалізації Проекту . Доопрацювати. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО в районі вулиць Ціолковського – Горбачевського у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 1 У Звіті розділ 1 «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування» потребує доповнення в частині зв’язку Проєкта з іншими документами державного планування, наприклад як Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року, Національний план управління відходами до 2030 року, Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року тощо. У зв’язку з цим рекомендуємо доповнити Звіт інформацією щодо документів державного планування загальнодержавного, місцевого та регіонального рівнів у взаємозв’язку з якими розроблено Проєкт. Доповнено
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділах 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» необхідно доповнити ключовими показниками, які дозволять оцінити реалізацію заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту. Також мають бути наведені не тільки показники, але і їх цільові значення, як фактичні, на час затвердження документа, так і за роками планового періоду. Доповнено

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Коригування детального плану території для багатоквартирної житлової забудови та будівництва дитячого садка в межах вулиць Крайківського – Макогона – Промислової в м. Івано-Франківську»

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 1 У розділі 1 «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування» Звіту відсутня інформація щодо зв’язків Проєкту (змісту цих зв’язків) з такими основними для нього документами державного планування, як генеральний план та план зонування території міста Івано-Франківська, що не дозволяє визначити відповідність запропонованих рішень Проєкту зазначеним документам державного планування. Враховано
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділи 2 та 3 розділі 2 «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» та розділі 3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу» Звіту міститься інформація щодо стану довкілля Івано-Франківської області в цілому, а не території проектування, що є неприпустимим для стратегічної екологічної оцінки Проекту. Враховано
3 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 «Екологічні проблеми, у тому числі ризики виливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» Звіту наведена інформація щодо можливих екологічних проблем внаслідок реалізації Проєкту. Проте, в зазначеному розділі мас бути наведена інформація щодо існуючих екологічних проблем, які мають бути визначені та описані (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), а також враховані під час проектування і стратегічної екологічної оцінки. Враховано
4 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 5 У розділі 5 «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших ріннях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» Звіту відсутні такі зобов’язання, встановлені на рівні міста Івано-Франківська та шляхи врахування таких зобов’язань. Враховано
5 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділі 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, шо розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо)» Звіту має бути представлена інформація щодо вибору та розгляду виправданих альтернатив. Враховано
6 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту відсутня інформація про такі конкретні заходи. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Л.Ребета – Джохара Дудаева у м. Івано-Франківську»

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 1 У Звіті розділ І «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування» потребує доповнення в частині зв’язку Проєкте з іншими документами державного планування, наприклад як Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року, Національний план управління відходами до 2030 року, Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року тощо. У зв’язку з ним рекомендуємо доповнити Звіт інформацією щодо документів державного планування загальнодержавного, місцевого та регіонального рівнів у взаємозв’язку з якими розроблено Проєкт. Доповнено
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділи 2 та 3 Проте, в розділі 2 «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» та 3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу» Звіту міститься інформація щодо стану довкілля Івано- Франківської області в цілому, а не території проектування, що є неприпустимим для стратегічної екологічної оцінки Проєкту. Враховано
3 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 «Екологічні проблеми, у тому числі ризики виливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» Звіту наведена інформація щодо можливих екологічних проблем внаслідок реалізації Проєкту. Проте, в зазначеному розділі мас бути наведена інформація щодо існуючих екологічних проблем, які мають бути визначені та описані (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень), а також враховані під час проектування і стратегічної екологічної оцінки. Враховано
4 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 5 У розділі 5 «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших ріннях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» Звіту відсутні такі зобов’язання, встановлені на рівні міста Івано-Франківська та шляхи врахування таких зобов’язань. Враховано
5 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділі 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, шо розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо)» Звіту має бути представлена інформація щодо вибору та розгляду виправданих альтернатив. Враховано
6 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту відсутня інформація про такі конкретні заходи. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва церкви УГКЦ поблизу садівницького товариства «За мир» у м. Івано-Франківську»

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділах 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив» не містить опису виправданих альтернатив, у тому числі варіанту відмови від затвердження Проекту («нульовий сценарій»). Враховано
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділах 9 «Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування» необхідно доповнити ключовими показниками, які дозволять оцінити реалізацію заходів, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту. Також мають бути наведені не тільки показники, але і їх цільові значення, як фактичні, на час затвердження документа, так і за роками планованого періоду. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для садибної і громадської забудови в садівницькому товаристві «За мир» у м. Івано-Франківську»

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділах 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)» Звіту відсутня інформація щодо вибору виправданих альтернатив. Враховано
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділах 9 «Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» мають бути наведені показники такого моніторингу наслідків виконання Проекту для довкілля та їх цільові значення, як фактичні на час затвердження цього Проекту, так і за роками планового періоду  . Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території загальною площею 1.3303 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) і житлової забудови у урочищі «Герегова долина» у с. Підпечери»

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
6 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Джохара Дудаєва, 29 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3

В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу.

У цьому ж розділі (ст. 22) зазначено, що територія, де планується розмістити планову діяльність розташована на вулиці Мазепи у м. Івано-Франківську

Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та нежитлових приміщень на вул. Короля Данила, 3А у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
6 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Августина Волошина, 2 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2

В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську.

У цьому ж розділі зазначено про площу земельної ділянки 1,639 га та цільове призначення «03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови», що не відповідає даним ДПТ

Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва споруд громадського призначення в межах вул. Максимовича, поруч будинку № 12 в м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2

В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську.

У цьому ж розділі зазначено про будівництво багатоквартирної житлової забудови в садівницькому товаристві «За мир», що не відповідає назві документа державного планування.

Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району, що не є територією, що зазнає впливу Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
6 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів відповідно до вимог законодавства. Відсутні заходи щодо дотримання режимів прибережно-захисних смуг водних об’єктів відповідно вимог ст. 60, 61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного кодексу України Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для садибної і громадської забудови в садівницькому товаристві «За мир» у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
6 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів відповідно до вимог законодавства. Враховано
7 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «коригування Детальний план території для будівництва багатофункціонального громадського будинку з офісами, апартамент-готелем та паркінгами в межах вул. Гетьмана Мазепи, 142 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 і 2

Розділи 2 і 3 СЕО, крім стану атмосферного повітря та природно заповідного фонду, базуються на обласних показниках, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на екологічний стан та здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники екологічного стану та стану здоров’я населення м. Івано-Франківська.

 

Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 відсутня інформація про ризики впливу на здоров’я населення Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 відсутні дані про запланований моніторинг вплив на довкілля та здоров’я населення Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Джохара Дудаєва, 29 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 і 2

Розділи 2 і 3 СЕО, крім стану атмосферного повітря та природно заповідного фонду, базуються на обласних показниках, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на екологічний стан та здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники екологічного стану та стану здоров’я населення м. Івано-Франківська.

 

Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням.

 

Надати роз’яснення, чи означає твердження «Побутові стічні води будуть накопичуватись в герметичних ємностях та, по мірі накопичення, вивозитись», що для семиповерхового житлового будинку запланований септик замість централізованого водовідведення

Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У Звіті відсутні дані про запланований моніторинг вплив на довкілля та здоров’я населення Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Резюме нетехнічного характеру» вказано, що у Звіті наведена «характеристика довкілля Тисменицького району та аналіз звітів медичних закладів області», що не відповідає дійсності Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та нежитлових приміщень на вул. Короля Данила, 3А у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 і 2

Розділи 2 і 3 СЕО, крім стану атмосферного повітря та природно заповідного фонду, базуються на обласних показниках, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на екологічний стан та здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники екологічного стану та стану здоров’я населення м. Івано-Франківська.

 

Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 відсутні дані про запланований моніторинг вплив на довкілля та здоров’я населення Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Августина Волошина, 2 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 і 3

Розділи 2 і 3 СЕО, крім стану атмосферного повітря та природно заповідного фонду, базуються на обласних показниках, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на екологічний стан та здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники екологічного стану та стану здоров’я населення м. Івано-Франківська.

 

Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням.

Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 відсутні дані про запланований моніторинг вплив на довкілля та здоров’я населення Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва споруд громадського призначення в межах вул. Максимовича, поруч будинку № 12 в м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2

В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську

 

У цьому ж розділі зазначено про будівництво багатоквартирної житлової забудови в садівницькому товаристві «За мир», що не відповідає назві документа державного планування.

Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
5 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району, що не є територією, що зазнає впливу Враховано
6 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
7 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО Відсутня інформація щодо встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів відповідно до вимог законодавства. Відсутні заходи щодо дотримання режимів прибережно-захисних смуг водних об’єктів відповідно вимог ст. 60, 61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного кодексу України Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для садибної і громадської забудови в садівницькому товаристві «За мир» у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
3 Звіт про СЕО, Розділ 3          В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
5 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району, що не є територією, що зазнає впливу Враховано
6 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
7 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО Відсутня інформація щодо встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів відповідно до вимог законодавства. Враховано
8 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатофункціонального громадського будинку з офісами, апартамент-готелем та паркінгами в межах вул. Гетьмана Мазепи, 142 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 1 У розділі 1 «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язки з іншими документами державного планування» Звітів відсутня інформація щодо зав’язків Проектів (змісту цих зав’язків) з такими основними для них документами державного планування, як генеральний план та план зонування території міста Івано-Франківська, що не дозволяє визначити відповідність запропонованих рішень Проектів згаданими документам державного планування. Враховано
2 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 2 та 3 В розділах Звітів 2 «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» та 3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу» міститься інформація щодо стану довкілля Івано-Франківської області в цілому, а не території проектування, що є неприпустимим для стратегічної екологічної оцінки Проектів Враховано
3 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділах 4 «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» Звітів наведена інформація щодо можливих екологічних проблем внаслідок реалізації Проектів. Проте в цих розділах має бути наведена інформація щодо існуючих екологічних проблем, які мають бути визначені та описані (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами дослідження), а також враховані під час проектування і стратегічної екологічної оцінки. Враховано
4 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 5 У розділах 5 «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» Звітів відсутні такі зобов’язання , встановлені на рівні міста Івано-Франківська та шляхи врахування таких зобов’язань. Враховано
5 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділах 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо)» Звітів має бути представлена інформація щодо вибору та розгляду виправданих альтернатив. Враховано
6 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділах 9 «Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» відсутня інформація про такі конкретні заходи. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Джохара Дудаєва, 29 у м. Івано-Франківську,

Детальний план території для будівництва багатоквартирного житлового будинку та нежитлових приміщень на вул. Короля Данила, 3А у м. Івано-Франківську,

Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Августина Волошина, 2 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 1 У розділі 1 «Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язки з іншими документами державного планування» Звітів відсутня інформація щодо зав’язків Проектів (змісту цих зав’язків) з такими основними для них документами державного планування, як генеральний план та план зонування території міста Івано-Франківська, що не дозволяє визначити відповідність запропонованих рішень Проектів згаданими документам державного планування. Враховано
2 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 2 та 3 В розділах Звітів 2 «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» та 3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу» міститься інформація щодо стану довкілля Івано-Франківської області в цілому, а не території проектування, що є неприпустимим для стратегічної екологічної оцінки Проектів Враховано
3 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділах 4 «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» Звітів наведена інформація щодо можливих екологічних проблем внаслідок реалізації Проектів. Проте в цих розділах має бути наведена інформація щодо існуючих екологічних проблем, які мають бути визначені та описані (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами дослідження), а також враховані під час проектування і стратегічної екологічної оцінки. Враховано
4 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 5 У розділах 5 «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» Звітів відсутні такі зобов’язання , встановлені на рівні міста Івано-Франківська та шляхи врахування таких зобов’язань. Враховано
5 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 8 У розділах 8 «Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації тощо)» Звітів має бути представлена інформація щодо вибору та розгляду виправданих альтернатив. Враховано
6 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділах 9 «Заходи передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» відсутня інформація про такі конкретні заходи. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для багатоповерхової житлової забудови в межах вулиць Галицька – Витвицького у м. Івано-Франківську,

Детальний план території для будівництва багатоквартирної житлової забудови на вул. Новій у м. Івано-Франківську,

Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Галицька – Тролейбусна – Пасічна в м. Івано-Франківську.

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 5 У звіті про СЕО відсутній підрозділ «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування» Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 У таблиці розділу 3 «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу» зазначено про реалізацію Стратегії, тоді як документом державного планування є детальний план території Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 5 Звітом з СЕО передбачити заходи щодо дотримання режимів прибережно-захисних смуг водних об’єктів відповідно вимог ст. 60, 61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного кодексу України Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для садибної і громадської забудови в садівницькому товаристві «За мир» у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА У звіті про СЕО уточнити територіальну приналежність с. Підпечери Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 5 Звітом з СЕО передбачити заходи щодо дотримання режимів прибережно-захисних смуг водних об’єктів відповідно вимог ст. 60, 61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного кодексу України Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 ДСП 173-96 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території загальною площею 1.3303 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) і житлової забудови у урочищі «Герегова долина» у с. Підпечери» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 В розділі 3 звіту про СЕО «Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу»  наведена інформація про стан довкілля Івано-Франківської області, опис річок, що протікають через територію Тисменицького району, а не характеристика стану території, що ймовірно зазнають впливу Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 11 У розділі 11 звіту про СЕО «Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію» зазначено про характеристику довкілля Тисменицького району Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 ДСП 173-96 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
6 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Коломийській, 6 у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА У звіті про СЕО розглядається планована діяльність тільки на території двох земельних ділянок з шести, що зазначені у ДПТ не враховано

Об’єктом звіту про СЕО були земельні ділянки, на яких планується будівництво багатоквартирного житлового будинку (4 поверхи) та нежитлових приміщень (відкритий паркінг з спортивними майданчиками на даху).

Інші частини ДПТ не являлись об’єктом проведення СЕО.

2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України  24.07.1996р. за № 379/1404 (Далі  ДСП 173-96) стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п. 5.10. ДСП 173-96 при розміщенні дитячого садка не враховано Будівництво дитячого садка не є об’єктом, що підлягає розгляду у даному звіті про СЕО, а отже обґрунтування дотримання вимог п. 5.10. ДСП 173-96 при розміщенні дитячого садка не є доцільним
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо відновлення території, порушеної внаслідок виробничої діяльності для наступного її містобудівного використання згідно п. 12.19. ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій» не враховано Цільове призначення ділянок, що розглядаються у даному Звіті про СЕО (Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств) не підпадає під п. 12.19. ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування та забудова територій»
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детального плану території для багатоквартирної житлової забудови та будівництва дитячого садочка в межах вул. Крайківського – Макогона – Промислова у м. Івано-Франківську (коригування)» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 В розділі 2 звіту про СЕО «Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено» проведено оцінку стану довкілля Івано-Франківської області, тоді як доцільно навести характеристику поточного стану довкілля у м. Івано-Франківську Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Дотримуватись вимог ст. 60, 61 Земельного кодексу України та ст. 88, 89 Водного кодексу України Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутня інформація щодо дотримання вимог п.4 ДСП 173-96 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО в районі вулиць Ціолковського – Горбачевського у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, «Методологія проведення СЕО» У розділі «Методологія проведення СЕО» і у Звіті в цілому не вказано жодного методу. (Методологія, за визначенням Вікіпедії, – це вчення про метод діяльності як такий, включає принципи, методи діяльності і знання, що відображає їх). Доопрацювати. Враховано
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2, 3 Розділ 2 і 3 СЕО, крім природно-заповідного фонду та факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу, базуються на обласних показниках, а розглянутий проект будівництва не передбачає впливу на екологічний стан та здоров’я населення цілої області. В межах даного проекту слід використовувати показники екологічного стану та стану здоров’я населення м. Івано-Франківськ. Доопрацювати. Враховано
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 2 Розгляд альтернативного варіанту містить сумнівні необґрунтовані твердження, оскільки наявна та сусідні земельні ділянки забезпечені централізованим водопостачанням та водовідведенням. Доопрацювати. Враховано
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 В Розділі 4 відсутня інформація про ризики впливу на здоров’я населення. Доопрацювати. Враховано
5 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 В Розділі 9 відсутні дані про запланований моніторинг впливу на довкілля та здоров’я населення. Доопрацювати. Враховано

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Л. Ребета – Джохара Дудаєва у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 1 Відповідно до пункту 1 частини другої етапі 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон) Звіт повинен містити інформацію про зв’язок Проскта з іншими документами державного планування. Інформаційне наповнення Проекту та Звіту не відображає у повній мірі їх взаємозв’язок із документами державного планування. У зв’язку з цим рекомендуємо розділ 1 Звіту доповнити інформацією щодо документів державного планування місцевого рівня у взаємозв’язку з якими розроблено Проект. Доповнено
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) у розділі 6 «Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних» Звіту містяться аналізи наслідків від реалізації Проекту без поділу їх на коротко-, середньо- та довгострокові, позитивні , що не відповідає пункту 6 частини другої етапі 11 Закону. Враховано
3 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 Інформація розділу 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту має бути приведена у відповідність до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272. Доповнено

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для будівництва культової споруди на вул. Вербовій у м. Івано-Франківську»

 

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 звіту про СЕО «Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом» описано вплив на компоненти довкілля, а не інформацію про екологічні проблеми, що стосуються ДПТ Враховано
2 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Звітом з CEO передбачити заходи щодо дотримання вимог Земельного та Водного кодексів України Враховано
3 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Інформацію у звіті про CEO привести у відповідність до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», згідно якої Богородчанський та Тисменицький райони ліквідовано Враховано
4 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА відсутня інформація щодо дотримання вимог п. 4, 8 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.07. 1996 р. за № 379/1404 стосовно організації та розміщення сельбищної території Враховано
5 Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Відсутні дані щодо необхідності проведення процедури оцінки впливу на довкілля у процесі рішень про провадження такої планової діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Враховано частково

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

Статті 3 пункту 3  підпункту 10 Об’єкт не підлягає проведенню процедури  оцінки впливу на довкілля

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детальний план території для розташування багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення в межах вулиць Василя Симоненка – В. Бугая – провулку Юпочний в с. Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

Довідка про консультації

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 8

У розділі 8 «ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ (НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТОЩО)» Звіту розгляд лише одну альтернативу, а саме нульовий сценарій .

Відсутність опису альтернатив сценаріїв не дозволить виконати вимогу частини 6 статті 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Враховано  
2 Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (міндовкілля) Звіт про СЕО, Розділ 9 Інформація розділу 9 «Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення» Звіту має бути приведена у відповідність до вимоги пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272. Враховано  

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детального плану території для будівництва багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення в межах вулиць Василя Симоненка — В. Бугая провулку Ключний у с. Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади»

 

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якої висловлене зауваження (пропозиції)

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково) обґрунтування
До звіту про СЕО
1 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА   У розділах 1 та 5 Звіту вказати зв’язок ДДП з діючими міськими, обласними та державніщц програмами, стратегіями. Враховано  
2 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 3 У розділі 3 Звіту наведено показники стану здоров’я населення за 2019 рік. На даний час наявні річні показники за 2020 рік та перше півріччя 2021 року. Додати показники за 2020 рік. Враховано  
3 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 4 У розділі 4 Звіту навести оцінку викидів парникових газів від землекористування земельного покриття та землеперетворень на території ДДП, оцінку впливу ДДП на клімат та заходи зі скорочення негативного впливу відповідно до «Рекомендацій щодо включення кліматичних питань до документів державного планування». Враховано  
4 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА   Розгляд тільки 1 альтернативи (нульового варіанту) не дозволить виконати норму п. 6 ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». Додати щонайменше розгляд ще одного альтернативного варіанту. Враховано  
5 Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Звіт про СЕО, Розділ 9 У розділі 9 Звіту просимо врахувати, що замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля. Розділ має містити заходи, які будуть здійснюватися замовником, визначені замовником засоби і способи виявлення наслідків для довкілля та здоров’я населення. Доопрацьовано  

 

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детального плану території для будівництва багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення в межах вулиць Василя Симоненка — В. Бугая провулку Ключний у с. Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДПТ/ звіту про СЕО, до якої висловлено зауваження (пропозиції) Зміст зауваження Результат за наслідками розгляду зауваження
Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмі-ністрації ДПТ На графічних матеріалах та в пояснювальній записці Проекту не передбачено винос інженерних мереж на місці планованого будівництва багатоквартирного будинку.

Не враховано.

Необхідність виносу інженерних мереж на місці планованого будівництва багатоквартирного будинку визначається вимогами містобудівних умов та обмежень.

Згідно п.9 ч.5 ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Містобудівні умови та обмеження містять:

п.9 охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Згідно ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

1. Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.

2. Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою.

Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

3. Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки.

4. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.

6. Склад, зміст, порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади або державними колегіальними органами.

На підставі наведеного необхідність винесення інженерних мереж визначається при розробленні робочого проекту на будівництво конкретного об’єкту архітектури, відповідно до охоронних зон об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстаней від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмі-ністрації ДПТ Проект ДПТ передбачає перенесення трансформаторної підстанції, що і відображено на графічних матеріалах, що має бути погоджено з ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

Не враховано

Детальний план території – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Норми Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не передбачають обов’язку погодження ДПТ І СЕО з ПАТ «Прикарпаттяобленерго».

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмі-ністрації ДПТ Проекту передбачає знесення водопровідної насосної станції, що має бути погоджено з КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

Не враховано.

На території розроблення ДПТ відсутні будівлі та споруди, що належать КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмі-ністрації Звіт про СЕО Звіт СЕО не завірений жодною печаткою, підписаний виконавцем АМ. Тороус, який не є працівником вказаної установи, не надав інформації про належний фаховий рівень для написання Звіту про СЕО.

Враховано.

Надано підтвердження належного фахового рівня виконавця для написання Звіту про СЕО.

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детального плану території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Юліана Целевича, 4А у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

з/п

Уповноважений орган Редакція частини проекту ДПТ/ звіту про СЕО, до якої висловлено зауваження (пропозиції) Зауваження/пропозиції Спосіб врахування (враховано/ не враховано/враховано частково)
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Звіт про СЕО Відсутні належні відомості щодо Генерального плану Івано-Франківська (далі – Генплан), у тому числі реквізити рішення про його затвердження Враховано
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Звіт про СЕО

Відповідно до статті 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо:

максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом;

зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;

недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;

дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.

Враховано
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Звіт про СЕО

Розділ 8

У розділі 8 Звіту не представлена до розгляду інформація про альтернативи, що мали розглядатися Враховано
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Звіт про СЕО

Розділ 9

У розділі 9 Звіту просимо урахувати, що розділ має містити заходи, які будуть здійснюватися замовником, а також визначені замовником засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, з урахуванням можливості виявлення негативних наслідків виконання документа державного планування, не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку Враховано

Підсумовуючи усі отримані зауваження і пропозиції приймаємо запропонований об’єкт ДДП «Детального плану території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Юліана Целевича, 4А у м. Івано-Франківську» до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, які розглядалися.