Структура департаменту

директор департаменту
Кошик Орест Іларіонович

Підрозділи та відділи

Управління генплану та містобудівного кадастру

Начальник управлінняПрокіпчук Артур Андрійович

тел.: (0342) 50-26-84

Основними  завданнями  управління  є:

1. Забезпечення реалізації політики у сфері містобудування та архітектури на території міста.

2. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду та раціонального використання територій міста.

3. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

4. Участь у розробленні та виконанні  регіональних та місцевих програм у сфері містобудування та архітектури, здійснення ведення містобудівного кадастру, збору, обліку, систематизації, зберігання та використання накопичених геодезичних, топографічних матеріалів, здійснення містобудівного моніторингу.

5. Організація розроблення та виконання генерального плану забудови міста згідно чинного законодавства України.

6. Залучення науково-дослідних, проектних та проектно-вишукувальних  організацій для впровадження  інноваційних  технологій ведення містобудівного  кадастру.

7. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру  і  черговості  виконання  робіт.

8. Введення в роботу містобудівного кадастру єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, програмно-технічних комплексів  ведення містобудівного кадастру.

9. Забезпечення виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту містобудування з питань, що віднесені до  компетенції  управління.

10. Здійснення контролю за розміщенням тимчасових споруд для  ведення  підприємницької  діяльності, вигляду  їх  фасадів,  благоустрою прилеглої  території  у відповідності до дозвільної документації, вимогам  чинних будівельних  норм  і  правил.

Відділ генерального плану міста

Начальник відділу:  Баран Олег Казимирович

тел.: (0342) 50-26-84

Функції відділу:

1. Реалізація державної політики в сфері містобудування на місцевому рівні;
2. Участь у розробленні містобудівної документації в межах своєї компетенції;
3. Здійснення постійного аналізу та узагальнення положень діючого генерального плану міста, розроблених генеральних планів сіл міської ради;
4. Здійснення постійного аналізу існуючого стану забудови територій міської ради на відповідність чинній містобудівній документації;
5. Підготовка та реєстрація містобудівних паспортів забудови земельних ділянок;
6. Підготовка та реєстрація будівельних паспортів забудови земельних ділянок;
7. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови в межах своєї компетенції.

Відділ містобудівного кадастру

Начальник відділу:  Гаврилишин Ігор Михайлович

тел.: (0342) 50-26-87

Функції:

1. Ведення містобудівного кадастру;
2. Підготовка та видача довідок, погодження проектів відведення земельних ділянок.
3. Забезпечення інформацією містобудівного кадастру відділи та управління виконавчого комітету міської ради.
4. Внесення детальних планів територій та генплані в базу містобудівного кадастру.
Управління правової роботи та контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування

Начальник управління: Шешурак Наталія Володимирівна

тел.: (0342) 53-05-55

Основними  завданнями  управління  є:

1. Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів в Департаменті містобудування, архітектури та  культурної спадщини,  його посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і повноважень; захист інтересів Департаменту містобудування, архітектури та  культурної спадщини Івано-Франківської міської ради;

2. Забезпечення виконання рішень та доручень органів місцевого самоврядування та керівників Департаменту містобудування,  архітектури та  культурної спадщини Івано-Франківської міської ради;

3. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.

4. Організаційне забезпечення роботи управління.

5. Управління в своїй роботі взаємодіє з іншими структурними підрозділами Департаменту містобудування, архітектури та  культурної спадщини Івано-Франківської міської ради.

Управління дизайну архітектурного середовища та охорони культурної спадщини

Начальник управління: Лосюк Світлана Дмитрівна
тел. 50-84-71
Функції управління:
1. Участь у формуванні та реалізації міської політики у громадському просторі:
– опрацювання концепції розташування та зовнішнього вигляду, моніторинг тимчасових торгових споруд для ведення підприємницької діяльності;
– опрацювання питань щодо встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок, перейменування вулиць.
2. Опрацювання документації щодо погодження паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
3. Ведення реєстру ТС.
4. Підготовка, у встановленому порядку, документів на розгляд органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань регулювання розміщення ТС для ведення підприємницької діяльності, благоустрою та дизайну архітектурного середовища, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дошок, найменування вулиць.
5. Організація та проведення конкурсів на визначення переможців ескізних проектів пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дошок, малих архітектурних форм.
6. Забезпечення, в межах повноважень, охорони пам’яток архітектури і містобудування.
7. Забезпечення реалізації державної політики в сфері обліку, охорони, реабілітації, реставрації об’єктів культурної спадщини.
8. Надання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
9. Організація та розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини.
10. Забезпечення доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, надання інформації щодо програм охорони культурної спадщини.
11. Надання висновків щодо відповідних програм з питань охорони культурної спадщини.
12. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій.
13. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення заходів для забезпечення охорони пам’яток.
14. Популяризація справи охорони культурної спадщини у місті.
15. Забезпечення реалізації політики у сфері зовнішньої реклами та координація заходів щодо впорядкування зовнішньої реклами в м. Івано-Франківську.
16. Підготовка проектів рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та погодження іншої документації відповідно до законодавства про рекламу.
17. Координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну міста.
18. Ведення інформаційної бази даних місць розташування рекламних засобів, планів їх розміщення та надання у встановленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру м. Івано-Франківська.
19. Розгляд звернень та листів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції Управління.
20. Участь у громадських слуханнях щодо розроблення нормативно-правових актів. які належать до компетенції.
21. Здійснення інших повноважень, делегованих міською радою та виконавчим комітетом.
22. Виконання інших функцій передбачених чинним законодавством.

 

Відділ реклами управління дизайну архітектурного середовища та охорони культурної спадщини

Начальник відділу: Цюга Ірина Володимирівна

тел. 50-12-92

Функції відділу:

1.Регулює діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України, актами Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету.

2.Веде облік об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, відповідно до порядку визначеного законодавством України та актами Івано-Франківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.Розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення рекламних засобів (надалі-дозвіл).

4.Проводить погодження видачі дозволу.

5.Готує та подає у встановленому порядку проекти рішень виконавчого комітету про надання дозволів,або скасування дії.

6.Реєструє та видає дозволи на підставі відповідних рішень виконавчого комітету.

7.Веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, план їх розміщення.

8.Здійснює у встановленому порядку реєстр погоджених вивісок.

9.Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

10.Розробляє проекти нормативно-правових актів, що направлення на регулювання відносин у галузі зовнішньої реклами.

11.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

12.Розглядає звернення з питань зовнішньої реклами.

Загальний відділ

Начальник відділу: Курцеба  Ірина  Анатоліївна

тел.: (0342) 75-24-02

Основними  завданнями  відділу  є:

1.Організація діловодства та кадрової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавства, інших нормативних документів Департаменту

2.Дотримання загальних   правил  ведення діловодства  в  Департаменті та  порядку роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в Департаменті до відправлення.

3.Координує роботу участь у підготовці наказів та інших документів Департаменту, що регулюють відносини структурних підрозділів.

4.Організація підвищення кваліфікації працівників, підготовці до роботи на керівних посадах.

5.Організовує, веде та контролює роботу з   документами  з  грифом  «ДСК»; контролює порядок доступу працівників до матеріалів з обмеженим доступом.

6.Організовує облік рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень  міського  голови,  розпоряджень, створених  в  органах  влади  вищого рівня,  доводить  до  відома  виконавців  і  контролює  їх  виконання.

7.Організовує діловодство і ділову  переписку  відповідно до  «Інструкції з діловодства в Івано-Франківській  облдержадміністрації, обласних установах, організаціях, райдержадміністраціях та  міськвиконкомах» (приймання,  реєстрація,   відправлення  кореспонденції.

Відділ обліку і звітності

Начальник відділу: Маковійчук  Василь Дмитрович

тел.: (0342) 75-03-62

Основними  завданнями  відділу  є:

1) Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складення звітності;

2) Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.